Biệt thự tân cổ điển

Thiết kế biệt thự đẹp 3 tầng ,phong cách tân cổ điển nhà chú Chanh Hà Nội

Mẫu biệt thự: A.CHANH HN

Mặt tiền: 10

Số tầng: 3

Năm thi công: 2014

THIẾT KẾ BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN 3 TẦNG CÔ HẠNH HÀ NỘITHIẾT KẾ BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN 3 TẦNG CÔ HẠNH HÀ NỘI

Mẫu biệt thự: C.HẠNH HN

Mặt tiền: 9

Số tầng: 3

Năm thi công: 2013

THIẾT KẾ BIỆT THỰ ĐẸP 3 TẦNG, PHONG CÁCH TÂN CỔ ĐIỂN ANH TUYẾN HÀ GIANGTHIẾT KẾ BIỆT THỰ ĐẸP 3 TẦNG, PHONG CÁCH TÂN CỔ ĐIỂN ANH TUYẾN HÀ GIANG

Mẫu biệt thự: A.TUYẾN HG

Mặt tiền: 14.7

Số tầng: 3

Năm thi công: 2014

THIẾT KẾ BIỆT THỰ VƯỜN 2 TẦNG, PHONG CÁCH TÂN CỔ ĐIỂN CHÚ LONG HÀ NỘITHIẾT KẾ BIỆT THỰ VƯỜN 2 TẦNG, PHONG CÁCH TÂN CỔ ĐIỂN CHÚ LONG HÀ NỘI

Mẫu biệt thự: C.LONG HN

Mặt tiền: 12.9

Số tầng: 2

Năm thi công: 2014

THIẾT KẾ BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN 3 TẦNG, 1 MẶT TIỀN ANH KHÔI HẢI PHÒNGTHIẾT KẾ BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN 3 TẦNG, 1 MẶT TIỀN ANH KHÔI HẢI PHÒNG

Mẫu biệt thự: A.KHÔI HP

Mặt tiền: 12.5

Số tầng: 3

Năm thi công: 2014

THIẾT KẾ BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN ANH LONG THÁI NGUYÊNTHIẾT KẾ BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN ANH LONG THÁI NGUYÊN

Mẫu biệt thự: A.LONG TN

Mặt tiền: 8.4

Số tầng: 3

Năm thi công: 2015

THIẾT KẾ BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN ANH SỰ HÀ NỘITHIẾT KẾ BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN ANH SỰ HÀ NỘI

Mẫu biệt thự: A.SỰ HN

Mặt tiền: 10

Số tầng: 3

Năm thi công: 2013