Biệt thự hiện đại

THIẾT KẾ BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI 3 TẦNG VILLAGE CỔ NHUẾTHIẾT KẾ BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI 3 TẦNG VILLAGE CỔ NHUẾ

Mẫu biệt thự: VILLAGE CỔ NHUẾ

Mặt tiền: 7.9

Số tầng: 3

Năm thi công: 2014

THIẾT KẾ BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI 3 TẦNG A.NAM HÀ NỘITHIẾT KẾ BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI 3 TẦNG A.NAM HÀ NỘI

Mẫu biệt thự: A.NAM HN

Mặt tiền: 13

Số tầng: 3

Năm thi công: 2014

THIẾT KẾ BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI 3 TẦNG ANH BẮC THANH HÓATHIẾT KẾ BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI 3 TẦNG ANH BẮC THANH HÓA

Mẫu biệt thự: A.BẮC TH

Mặt tiền: 17

Số tầng: 3

Năm thi công: 2013

MẪU BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI ĐẸP 2 MẶT TIỀN ANH QUỲNH THANH HÓAMẪU BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI ĐẸP 3 TẦNG, 2 MẶT TIỀN ANH QUỲNH THANH HÓA

Mẫu biệt thự: A.QUỲNH TH

Mặt tiền: 10

Số tầng: 3

Năm thi công: 2014

THIẾT KẾ BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI 3 TẦNG ANH TOÀN NGHỆ ANTHIẾT KẾ BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI 3 TẦNG ANH TOÀN NGHỆ AN

Mẫu biệt thự: A.TOÀN NA

Mặt tiền: 17

Số tầng: 3

Năm thi công: 2012

THIẾT KẾ BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI 3 TẦNG ANH THÁI THANH HÓATHIẾT KẾ BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI 3 TẦNG ANH THÁI THANH HÓA

Mẫu biệt thự: A.THÁI TH

Mặt tiền: 5

Số tầng: 3

Năm thi công: 2014

MẪU THIẾT KẾ BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI 3 TẦNG ANH LÂM PHÚ YÊNMẪU THIẾT KẾ BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI 3 TẦNG ANH LÂM PHÚ YÊN

Mẫu biệt thự: A.LÂM PY

Mặt tiền: 9.2

Số tầng: 3

Năm thi công: 2013

THIẾT KẾ BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI 3 TẦNG ANH TUẤN BẮC NINHTHIẾT KẾ BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI 3 TẦNG ANH TUẤN BẮC NINH

Mẫu biệt thự: A.TUẤN BN

Mặt tiền: 14.5

Số tầng: 3

Năm thi công: 2014

THIẾT KẾ BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI 3 TẦNG ANH THUẬN TUYÊN QUANGTHIẾT KẾ BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI 3 TẦNG ANH THUẬN TUYÊN QUANG

Mẫu biệt thự: A.THUẬN TQ

Mặt tiền: 14.4

Số tầng: 3

Năm thi công: 2012

THIẾT KẾ BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI 3 TẦNG ANH HÒA HÀ NỘITHIẾT KẾ BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI 3 TẦNG ANH HÒA HÀ NỘI

Mẫu biệt thự: A.HÒA HN

Mặt tiền: 7.9

Số tầng: 3

Năm thi công: 2013

THIẾT KẾ BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI CHỊ HOÀI HÀ NỘITHIẾT KẾ BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI CHỊ HOÀI HÀ NỘI

Mẫu biệt thự: C.HOÀI HN

Mặt tiền: 10

Số tầng: 4

Năm thi công: 2014